Посета Чачак – 24 – 26/10/2023

Во периодот од 24-26.10.2023год, беше организирана работна посета на Институтот за овоштарство во Чачак, Република Србија, со цел продлабочување на повеќегодишната научна соработка од областа на овоштарството. Беа разменети искуства за досегашната работа и можности за идна соработка. Беа разгледани резултатите од заедничкото учество на двете институции во проектот „CherrySeRB“ финансиран од Фондот за наука на Република Србија, под раководство на д-р Сања Радичевиќ, виш научен соработник во Институтот за овоштарство во Чачак. Од особено значење се резултатите добиени од испитувањата на македонските автохтони сорти цреша од Охридскиот регион, Долга шишка и Охридска црна. Дел од нив се веќе публикувани и презенирани на видни меѓународни научни собири.

Исто така, беше организирана посета на Агрономскиот факултет, каде се оствари средба со деканот на факултетот проф. д-р Томо Милошевиќ и проф. д-р Иван Глишиќ.

Со двете институции беше усогласено потпишување на Меморандум за идна соработка и беше разгледана можноста за организирање на студиски престои, стручни обуки, заеднички проекти, опити и сл. Договорено е подигнување на два нови демонстративни насади од слива во услови на Република Македонија. Едниот ќе опфати различни системи на одгледување, а во другиот опит ќе бидат испитувани сортите сливи создадени во Институтот за овоштарство во Чачак.

Голема благодарност до директорот д-р Дарко Јевремовиќ и до колегите од Одделението за помологија и облагородување д-р Небојша Милошевиќ, д-р Сања Радичевиќ, д-р Слаѓана Мариќ, д-р Ивана Глишиќ и д-р Милена Ѓорѓевиќ за професионалноста, за гостопримството и за можноста досегашната соработка да ја продолжиме во иднина.

Останати Новости

Студентска конференција – 09/11/2023

На 09/11/2023 година, претставници од Земјоделскиот институт учествуваа на IV Студентска конференција под наслов „Критични прашања во земјоделството и животната средина“, организирана од страна на Земјоделскиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

Прочитај Повеќе

Меморандум Сараево – 08/11/2023

На 08/11/2023 година беше потпишан Меморандум за соработка помеѓу УКИМ Земјоделскиот институт – Скопје, застапуван од Директорот на Институтот, проф. д-р Виктор Ѓамовски, и Земјоделско-прехранбениот факултет во рамки на Универзитетот во Сараево, Босна и Херцеговина, застапуван од Деканот, проф. д-р Мухамед Брка.

Прочитај Повеќе

Посета Стара Винова Лоза 21/10/2023

Професорот д-р Виктор Ѓамовски, директор на Земјоделскиот институт во Скопје, ја посети 400 години старата винова лоза народно позната како Жаметна чрнина или Модра кавчина, која расте и се одгледува пред т.н. Куќа на старата лоза во Марибор.

Прочитај Повеќе