Студентска конференција – 09/11/2023

На 09/11/2023 година, претставници од Земјоделскиот институт учествуваа на IV Студентска конференција под наслов „Критични прашања во земјоделството и животната средина“, организирана од страна на Земјоделскиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

Имено, учесниците се претставија со следните теми:

  • Деспина Поповска Стојанов: „МЕДОВИНАТА КАКОИНОВАТИВЕН И ПОТЕНЦИЈАЛЕН ПРОИЗВОД ВО РУРАЛНИОТ ТУРИЗАМ ВО С. МАКЕДОНИЈА“;
  • Бранкица Спасева и Иво Митрушев: „ВЛИЈАНИЕТО НА FITOSTEMIN-WP® ВРЗ ПРИНОСОТ И КВАЛИТЕТНИТЕ СВОЈСТВА НА ОРИЗОТ (Oryza sativa L.)“;
  • Виктор Рајчин: „ВЛИЈАНИЕ НА РАЗЛИЧНИ МЕТОДИ НА АПЛИКАЦИЈА НА GA3 НА КВАЛИТЕТОТ НА ПЛОДОВИТЕ НАРАЗЛИЧНИ СОРТИ (Vitis vinifera L.) УПОТРЕБЕНИ КАКО АГРОТЕХНИКА“;
  • Христина Тришеска: „ПРИСУСТВО НА СЕЛЕН ВОРАСТИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ СО МАКЕДОНСКО ПОТЕКЛО“.

Воедно, во категоријата за студенти на втор и трет циклус на студии, Деспина Поповска Стојанов беше наградена со трето место за најуспешна презентација.

Благодарност до Земјоделскиот факултет на поканата да учествуваме на конференцијата, и се надеваме дека ова е само почеток на една успешна и плодна понатамошна соработка.

Останати Новости

Меморандум Сараево – 08/11/2023

На 08/11/2023 година беше потпишан Меморандум за соработка помеѓу УКИМ Земјоделскиот институт – Скопје, застапуван од Директорот на Институтот, проф. д-р Виктор Ѓамовски, и Земјоделско-прехранбениот факултет во рамки на Универзитетот во Сараево, Босна и Херцеговина, застапуван од Деканот, проф. д-р Мухамед Брка.

Прочитај Повеќе

Посета Чачак – 24 – 26/10/2023

Во периодот од 24-26.10.2023год, беше организирана работна посета на Институтот за овоштарство во Чачак, Република Србија, со цел продлабочување на повеќегодишната научна соработка од областа на овоштарството.

Прочитај Повеќе

Посета Стара Винова Лоза 21/10/2023

Професорот д-р Виктор Ѓамовски, директор на Земјоделскиот институт во Скопје, ја посети 400 години старата винова лоза народно позната како Жаметна чрнина или Модра кавчина, која расте и се одгледува пред т.н. Куќа на старата лоза во Марибор.

Прочитај Повеќе